මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

කාන්තා නියෝජනය

ශ්‍රී ලංකාව විසින් අත්සන් කරනු ලැබ ඇති, කාන්තාවන්ට එරෙහි වූ සියලුම වෙනස්කම් දුරුකිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය මඟින් කාන්තාවන්ගේ සමාන දේශපාලන සහභාගිත්වය හා නියෝජනය තහවුරු කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපවත්නා නීතිය අනුව ස්ත්‍රියට, පුරුෂයා හා සම අවස්ථා සහ අයිතීන් ඇති බවට සඳහන්ව තිබුනද එය භාවිතයේදී ස්ත්‍රිය දෙවන පෙළ පුරවැසියකු බවට පත්ව ඇති බවට කරුණු ඉදිරිපත් වේ. පුරුෂ මූලික සමාජය තුළ පුරුෂාධිපති සිතුවිලි සහ තීරණ අතර ස්ත්‍රියට හිමිවිය යුතු තැන නොලැබෙන බවට අදහස් ප්‍රකාශවන බවද නිරීක්ෂණය කළ හැක. සෑම වර්ෂයකම මාර්තු මස 08 වන දිනට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් වූ වැඩසටහන් වලදී කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සාකච්ඡා වුවද කාන්තාවන්ගේ දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා දියුණු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම දේශපාලන ක්‍ෂේත්‍රය තුළ කාන්තාවන් බල ගැන්වීම සඳහා උත්සාහ යොදන අවස්ථා අල්ප බවත්, ඉන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිඵල නොලැබෙන බවත්, සමීක්ෂණ වාර්තා වලින් අනාවරණය වේ.

වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන නියෝජිත ආයතනවල කාන්තා නියෝජන ප්‍රමාණය

  1. *
    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ කාන්තා නියෝජනය 5.8%
  2. *
    පළාත් සභාවල 0%
  3. *
    පළාත් පාලන ආයතන වල 1.9%
එහෙයින් දේශපාලන වශයෙන් කාන්තාවන් බලගැන්වීම පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් නීති සංශෝධනය, පළාත් පාලන ආයතනවල කාන්තා නියෝජනය හා ඒ පිළිබඳව ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන්, කාන්තා ක්‍රියාකාරිනියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

මේ යටතේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලිකාංග, සර්වජන ඡන්ද බලය හා පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් නීති සංශෝධන පිළිබඳව දිවයින පුරා විසිරී සිටින කාන්තා ක්‍රියාකාරීන් දැනුවත් කිරීම් සිදුකෙරේ.

එමෙන්ම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සමඟ ඒකාබද්ධව කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සංවිධානය කරන ලද අතර දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් එනම් සියලුම දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල මඟින් මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, සර්වජන ඡන්ද බලය හා පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් නීති සංශෝධනය පිළිබඳව හා කාන්තාවන්ගේ දේශපාලන සහභාගීත්වය පිළිබඳව කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු දීපව්‍යාප්තව පවත්වනු ලැබේ.

පළාත් පාලන ආයතනවල නියෝජනය සඳහා කාන්තාවන් වෙනුවෙන් 25%ක පංගු ක්‍රමයක් (Quota) හඳුන්වා දීම හා කාන්තාවන්ගේ දේශපාලන නියෝජනය පිළිබඳ ගැටළු මෙම වැඩමුළුවලදී සාකච්ඡා කෙරේ.