මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO
1980 අංක 44 දරන ඡන්දහිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ 9(3) වගන්තිය අනුව මැතිවරණ කොට්ඨාශයක් ඡන්ද ප්‍රදේශවලට බෙදීම, ඡන්ද ප්‍රදේශයක් ඡන්ද කෙට්ඨාශ වලට නැවත බෙදීම පිළිබඳ දැන්වීම
උතුරු කොළඹ බාගත කරන්න
මැද කොළඹ බාගත කරන්න
බොරැල්ල බාගත කරන්න
නැගෙනහිර කොළඹ බාගත කරන්න
බටහිර කොළඹ බාගත කරන්න
දෙහිවල බාගත කරන්න
රත්මලාන බාගත කරන්න
කොළොන්නාව බාගත කරන්න
කෝට්ටේ බාගත කරන්න
කඩුවෙල බාගත කරන්න
අවිස්සාවේල්ල බාගත කරන්න
හෝමාගම බාගත කරන්න
මහරගම බාගත කරන්න
කැස්බෑව බාගත කරන්න
මොරටුව බාගත කරන්න
වත්තල බාගත කරන්න
මීගමුව බාගත කරන්න
කටාන බාගත කරන්න
දිවුලපිටිය බාගත කරන්න
මීරිගම බාගත කරන්න
මිනුවන්ගොඩ බාගත කරන්න
අත්තනගල්ල බාගත කරන්න
ගම්පහ බාගත කරන්න
ජා-ඇල බාගත කරන්න
මහර බාගත කරන්න
දොම්පෙ බාගත කරන්න
බියගම බාගත කරන්න
කැලණිය බාගත කරන්න
පානදුර බාගත කරන්න
බණ්ඩාරගම බාගත කරන්න
හොරණ බාගත කරන්න
බුලත්සිංහල බාගත කරන්න
මතුගම බාගත කරන්න
කළුතර බාගත කරන්න
බේරුවල බාගත කරන්න
අගලවත්ත බාගත කරන්න
ගලගෙදර බාගත කරන්න
හාරිස්පත්තුව බාගත කරන්න
පාතදුම්බර බාගත කරන්න
උඩදුම්බර බාගත කරන්න
තෙල්දෙණිය බාගත කරන්න
කුන්ඩසාලේ බාගත කරන්න
හේවාහැට බාගත කරන්න
සෙංකඩගල බාගත කරන්න
මහනුවර බාගත කරන්න
යටිනුවර බාගත කරන්න
උඩනුවර බාගත කරන්න
ගම්පොල බාගත කරන්න
නාවලපිටිය බාගත කරන්න
බලපිටිය බාගත කරන්න
අම්බලන්ගොඩ බාගත කරන්න
කරන්දෙණිය බාගත කරන්න
බෙන්තර- ඇල්පිටිය බාගත කරන්න
හිනිඳුම බාගත කරන්න
බද්දේගම බාගත කරන්න
රත්ගම බාගත කරන්න
ගාල්ල බාගත කරන්න
අක්මීමන බාගත කරන්න
හබරාදූව බාගත කරන්න
දෙනියාය බාගත කරන්න
හක්මන බාගත කරන්න
අකුරැස්ස බාගත කරන්න
කඹුරුපිටිය බාගත කරන්න
දෙවිනුවර බාගත කරන්න
මාතර බාගත කරන්න
වැලිගම බාගත කරන්න
මුල්කිරිගල බාගත කරන්න
බෙලිඅත්ත බාගත කරන්න
තංගල්ල බාගත කරන්න
තිස්සමහාරාමය බාගත කරන්න
කයිට්ස් බාගත කරන්න
වඩ්ඩුක්කෝඩ්ඩෙයි බාගත කරන්න
කන්කසන්තුරෙයි බාගත කරන්න
මානිපායි බාගත කරන්න
කෝපායි බාගත කරන්න
උඩුප්පිඩි බාගත කරන්න
පේදුරුතුඩුව බාගත කරන්න
චාවකච්චේරි බාගත කරන්න
නල්ලූර් බාගත කරන්න
යාපනය බාගත කරන්න
කිලිනොච්චිය බාගත කරන්න
ගල්ගමුව බාගත කරන්න
නිකවැරටිය බාගත කරන්න
යාපහුව බාගත කරන්න
හිරියාල බාගත කරන්න
වාරියපොල බාගත කරන්න
පඬුවස්නුවර බාගත කරන්න
බිංගිරිය බාගත කරන්න
කටුගම්පොල බාගත කරන්න
කුලියාපිටිය බාගත කරන්න
දඹදෙණිය බාගත කරන්න
පොල්ගහවෙල බාගත කරන්න
කුරුණෑගල බාගත කරන්න
මාවතගම බාගත කරන්න
දොඩන්ගස්ලන්ද බාගත කරන්න
මැදවච්චිය බාගත කරන්න
හොරොව්පතාන බාගත කරන්න
නැගෙනහිර අනුරාධපුර බාගත කරන්න
බටහිර අනුරාධපුර බාගත කරන්න
කලාවැව බාගත කරන්න
මිහින්තලේ බාගත කරන්න
කැකිරාව බාගත කරන්න
මහියංගනය බාගත කරන්න
වියලුව බාගත කරන්න
පස්සර බාගත කරන්න
බදුල්ල බාගත කරන්න
හාලි-ඇල බාගත කරන්න
ඌව පරණගම බාගත කරන්න
වැලිමඩ බාගත කරන්න
බණ්ඩාරවෙල බාගත කරන්න
හපුතලේ බාගත කරන්න
ඇහැලියගොඩ බාගත කරන්න
රත්නපුර බාගත කරන්න
පැල්මඩුල්ල බාගත කරන්න
බලංගොඩ බාගත කරන්න
රක්වාන බාගත කරන්න
නිවිතිගල බාගත කරන්න
කලවාන බාගත කරන්න
කොලොන්න බාගත කරන්න
දැදිගම බාගත කරන්න
ගලිගමුව බාගත කරන්න
කෑගල්ල බාගත කරන්න
රඹුක්කන බාගත කරන්න
මාවනැල්ල බාගත කරන්න
අරණායක බාගත කරන්න
යටියන්තොට බාගත කරන්න
රුවන්වැල්ල බාගත කරන්න
දැරණියගල බාගත කරන්න