தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO
 • *

  Report of National Delimitation committee on Democraation of works for Local Authorities - 2022

 • *

  உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் தொடர்பான விபரங்கள்


 •   உள்ளூராட்சி மன்றங்கள்

  பதிவிறக்கம்

   
    மாவட்டம் விபரங்கள்
  01 கொழும்பு மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  02 கம்பஹா மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  03 களுத்தறை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  04 கண்டி மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  05 மாத்தளை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  06 நுவரெலியா மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  07 காலி மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  08 மாத்தறை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  09 அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  10 யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  11 கிளிநொச்சி மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  12 மன்னார் மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  13 வவுனியா மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  14 முல்லைத்தீவு மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  15 மட்டக்களப்பு மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  16 அம்பாறை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  17 திருகோணமலை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  18 குருநாகல் மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  19 புத்தளம் மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  20 அநுராதபுரம் மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  21 பொலன்னறுவை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  22 பது​ளை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  23 மொணராகலை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  24 இரத்தினபுரி மாவட்டம் பதிவிறக்கம்
  25 கேகாலை மாவட்டம் பதிவிறக்கம்