தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல்கள்

 

 • *
  உள்ளூர் அதிகார சபைத் தேர்தல் முடிவுகள் – 2019 (ඇල්පිටිය)
 • *
  உள்ளூர் அதிகார சபைத் தேர்தல் முடிவுகள் – 2018
 • உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல்கள் முடிவுகள் -2018
  # Name of Local Authority Download
  01 Kalmunai Municipal Council Download
  02 Akkaripattu Municipal Council  Download
  03 Ampara Urban Council Download
  04 Dehiaththakandiya Pradeshiya Sabha  Download
  05 Damana Pradeshiya Sabha Download
  06 Uhana Pradeshiya Sabha Download
  07 Mahaoya Pradeshiya Sabha Download
  08 Namaloya Pradeshiya Sabha Download
  09 Padiyathalawa Pradeshiya Sabha Download
  10 Navithanveli Pradeshiya Sabha Download
  11 Sammanthurai Pradeshiya Sabha Download
  12 Irakkamam Pradeshiya Sabha Download
  13 Akkaraipattu Pradeshiya Sabha Download
  14 Potuvil Pradeshiya Sabha Download
  15 Addalachchenai Pradeshiya Sabha Download
  16 Alayadiwembu Pradeshiya Sabha Download
  17 Lahugala Pradeshiya Sabha Download
  18 Karaitheevu Pradeshiya Sabha Download
  19 Ninthavur Pradeshiya Sabha Download
  20 Thirukkovil Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Anuradhapura Municipal Council  Download
  02 Medawachchiya Pradeshiya Sabha   Download
  03 Rambewa Pradeshiya Sabha  Download
  04 Kebithigollewa Pradeshiya Sabha  Download
  05 Padaviya Pradeshiya Sabha Download
  06 Kahatagasdigiliya Pradeshiya Sabha Download
  07 Horowpothana Pradeshiya Sabha Download
  08 Galenbindunuweva Pradeshiya Sabha Download
  09 Thalawa Pradeshiya Sabha  Download
  10 Nuwaragampalatha East Pradeshiya Sabha Download
  11 Nuwaragampalatha Central Pradeshiya Sabha Download
  12 Nochchiyagama Pradeshiya Sabha Download
  13 Rajanganaya Pradeshiya Sabha Download
  14 Galnewa Pradeshiya Sabha Download
  15 Ipalogama Pradeshiya Sabha  Download
  16 Mihintale Pradeshiya Sabha Download
  17 Thirappane Pradeshiya Sabha  Download
  18 Kekirawa Pradeshiya Sabha Download
  19 Palagala Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Badulla Municipal Council Download
  02 Bandarawela Municipal Council Download
  03 Haputhale Urban Council Download
  04 Mahiyangana Pradeshiya Sabha  Download
  05 Rideemaliyadda Pradeshiya Sabha Download
  06 Soranathota Pradeshiya Sabha Download
  07 Meegahakivula Pradeshiya Sabha Download
  08 Kandaketiya Pradeshiya Sabha Download
  09 Passara Pradeshiya Sabha Download
  10 Lunugala Pradeshiya Sabha Download
  11 Badulla Pradeshiya Sabha Download
  12 Hali Ela Pradeshiya Sabha Download
  13 Uva Paranagama Pradeshiya Sabha Download
  14 Welimada Pradeshiya Sabha Download
  15 Bandarawela Pradeshiya Sabha  Download
  16 Ella Pradeshiya Sabha Download
  17 Haputale Pradeshiya Sabha Download
  18 Haldummulla Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Batticaloa Municipal Council Download
  02 Eravur Urban Council Download
  03 Kattankudy Urban Council Download
  04 Koralai Pattu West Pradeshiya Sabha  Download
  05 Eravur Pattu Pradeshiya Sabha Download
  06 Koralaipattu Pradeshiya Sabha Download
  07 Koralaipattu North Pradeshiya Sabha Download
  08 Manmunai South and Eruvil Pattu Pradeshiya Sabha Download
  09 Manmunai Pattu Pradeshiya Sabha Download
  10 Manmunai West Pradeshiya Sabha Download
  11 Manmunai South West Pradeshiya Sabha Download
  12 Porativpattu Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Colombo Municipal Council Download
  02 Dehiwala - Mt.Lavinia Municipal Council Download
  03 Sri Jayawardenepura Kotte Municipal Council Download
  04 Kaduwela Municipal Council Download
  05 Moratuwa Municipal Council Download
  06 Kolonnawa Urban Council Download
  07 Seethawakapura Urban council Download
  08 Maharagama Urban Counci Download
  09 Kesbewa Urban Council Download
  10 Boralesgamuwa Urban Council Download
  11 Kotikawatta - Mulleriyawa Pradeshiya Sabha Download
  12 Seethawaka Pradeshiya Sabha Download
  13 Homagama Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Galle Municipal Council Download
  02 Ambalangoda Urban Council  Download
  03 Hikkaduwa Urban Council Download
  04 Balapitiya Pradeshiya Sabha Download
  05 Ambalangoda Pradeshiya Sabha Download
  06 Valivita Diwitura Pradeshiya Sabha Download
  07 Karandeniya Pradeshiya Sabha Download
  08 Bentota Pradeshiya Sabha Download
  09 Elpitiya Pradeshiya Sabha Download
  10 Neluwa Pradeshiya Sabha Download
  11 Thawalama Pradeshiya Sabha Download
  12 Nagoda Pradeshiya Sabha Download
  13 Niyagama Pradeshiya Sabha Download
  14 Baddegama Pradeshiya Sabha Download
  15 Yakkalamulla Pradeshiya Sabha Download
  16 Rajgama Pradeshiya Sabha Download
  17 Akmeemana Pradeshiya Sabha Download
  18 Bope Poddala Pradeshiya Sabha Download
  19 Imaduwa Pradeshiya Sabha Download
  20 Habaraduwa Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Negombo Municipal Council Download
  02 Gampaha Municipal Council Download
  03 Wattala - Mabola Urban Council Download
  04 Katunayaka - Seeduwa Urban Council Download
  05 Minuwangoda Urban Council Download
  06 Ja-Ela Urban Council Download
  07 Peliyagoda Urban Council Download
  08 Wattala Pradeshiya Sabha Download
  09 Katana Pradeshiya Sabha Download
  10 Divulapitiya Pradeshiya Sabha Download
  11 Mirigama Pradeshiya Sabha Download
  12 Minuwangoda Pradeshiya Sabha Download
  13 Attanagalla Pradeshiya Sabha Download
  14 Gampaha Pradeshiya Sabha Download
  15 Ja-Ela Pradeshiya Sabha Download
  16 Mahara Pradeshiya Sabha Download
  17 Dompe Pradeshiya Sabha Download
  18 Biyagama Pradeshiya Sabha Download
  19  Kelaniya Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Hambantota Municipal Council Download
  02 Tangalle Urban Council Download
  03 Weeraketiya Pradeshiya Sabha Download
  04 Katuwana Pradeshiya Sabha Download
  05 Beliatta Pradeshiya Sabha Download
  06 Tangalle Pradeshiya Sabha Download
  07 Angunakolapelessa Pradeshiya Sabha Download
  08 Ambalantota Pradeshiya Sabha Download
  09 Thissamaharama Pradeshiya Sabha Download
  10 Sooriyawewa Pradeshiya Sabha Download
  11 Hambantota Pradeshiya Sabha Download
  12 Lunugamwehera Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Jaffna Municipal Council Download
  02 Valvettithurai Urban Council Download
  03 Point Pedro Urban Council Download
  04 Chavakachcheri Urban Council Download
  05 Karainagar Pradeshiya Sabha Download
  06 Kayts Pradeshiya Sabha Download
  07 Delft Pradeshiya Sabha Download
  08 Velanai Pradeshiya Sabha Download
  09 Valikamam West Pradeshiya Sabha Download
  10 Walikamam North Pradeshiya Sabha Download
  11 Valikamam South West Pradeshiya Sabha Download
  12 Walikamam South Pradeshiya Sabha Download
  13 Walikamam East Pradeshiya Sabha Download
  14 Wadamarachchi South West Pradeshiya Sabha Download
  15 Point Pedro Pradeshiya Sabha Download
  16 Chawakachcheri Pradeshiya Sabha Download
  17 Nallur Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Panadura Urban Council Download
  02 Horana Urban Council Download
  03 Kalutara Urban Council Download
  04 Beruwala Urban Council Download
  05 Panadura Pradeshiya Sabha Download
  06 Bandaragama Pradeshiya Sabha Download
  07 Horana Pradeshiya Sabha Download
  08 Madurawala Pradeshiya Sabha Download
  09 Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Download
  10 Mathugama Pradeshiya Sabha Download
  11 Dodangoda Pradeshiya Sabha Download
  12 Kalutara Pradeshiya Sabha Download
  13 Beruwala Pradeshiya Sabha Download
  14 Palindanuwara Pradeshiya Sabha Download
  15 Agalawaththa Pradeshiya Sabha Download
  16 Millaniya Pradeshiya Sabha Download
  17 Walallawita Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Kandy Municipal Council Download
  02 Wattegama Urban Council Download
  03 Kadugannawa Urban Council Download
  04 Gampola Urban Council Download
  05 Nawalapitiya Urban Council Download
  06 Thumpane Pradeshiya Sabha Download
  07 Harispattuwa Pradeshiya Sabha Download
  08 Akurana Pradeshiya Sabha Download
  09 Poojapitiya Pradeshiya Sabha Download
  10 Pathadumbara Pradeshiya Sabha Download
  11 Panwila Pradeshiya Sabha Download
  12 Udadumbara Pradeshiya Sabha Download
  13 Minipe Pradeshiya Sabha Download
  14 Medadumbara Pradeshiya Sabha Download
  15 Kundasale Pradeshiya Sabha Download
  16 Pathahewaheta Pradeshiya Sabha Download
  17 Kandy Four Gravets and Gangawata Korale Pradeshiya Sabha Download
  18 Yatinuwara Pradeshiya Sabha Download
  19 Udunuwara Pradeshiya Sabha Download
  20 Udapalatha Pradeshiya Sabha Download
  21 Ganga Ihala Korale Pradeshiya Sabha Download
  22 Pasbage Korale Pradeshiya Sabha  Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Kegalle Urban Council Download
  02 Warakapola Pradeshiya Sabha Download
  03 Galigamuwa Pradeshiya Sabha Download
  04 Kegalle Pradeshiya Sabha Download
  05 Rambukkana Pradeshiya Sabha Download
  06 Mawanella Pradeshiya Sabha Download
  07 Aranayaka Pradeshiya Sabha Download
  08 Yatiyantotoa Pradeshiya Sabha Download
  09 Bulatkohupitiya Pradeshiya Sabha Download
  10 Ruwanwella Pradeshiya Sabha Download
  11 Deraniyagala Pradeshiya Sabha Download
  12 Dehiowita Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Pachchilaippalli Pradeshiya Sabha Download
  02 Karachchi Pradeshiya Sabha Download
  03 Poonakary Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Kurunegala Municipal Council  Download
  02 Kuliyapitiya Urban Council  Download
  03 Giribawa Pradeshiya Sabha Download
  04 Galgamuwa Pradeshiya Sabha   Download
  05 Polpithigama Pradeshiya Sabha  Download
  06 Nikaweratiya Pradeshiya Sabha Download
  07 Kobeigane Pradeshiya Sabha  Download
  08 Mahawa Pradeshiya Sabha  Download
  09 Ibbagamuwa Pradeshiya Sabha  Download
  10 Wariyapola Pradeshiya Sabha  Download
  11 Panduwasnuwara Pradeshiya Sabha Download
  12 Bingiriya Pradeshiya Sabha  Download
  13 Udubaddawa Pradeshiya Sabha Download
  14 Pannala Pradeshiya Sabha  Download
  15 Kuliyapitiya Pradeshiya Sabha  Download
  16 Alawwa Pradeshiya Sabha  Download
  17 Narammala Pradeshiya Sabha  Download
  18 Polgahawela Pradeshiya Sabha Download
  19 Kurunegala Pradeshiya Sabha Download
  20 Mawathagama Pradeshiya Sabha  Download
  21 Rideegama Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Mannar Urban Council Download
  02 Mannar Pradeshiya Sabha Download
  03 Nanattan Pradeshiya Sabha Download
  04 Musali Pradeshiya Sabha  Download
  05 Manthai West Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Dambulla Municipal Council Download
  02 Matale Municipal Council Download
  03 Pallepola Pradeshiya Sabha Download
  04 Galewela Pradeshiya Sabha Download
  05 Dambulla Pradeshiya Sabha Download
  06 Ambanganga Korale Pradeshiya Sabha Download
  07 Naula Pradeshiya Sabha Download
  08 Laggala Pallegama Pradeshiya Sabha Download
  09 Wilgamuwa Pradeshiya Sabha Download
  10 Matale Pradeshiya Sabha Download
  11 Yatawatta Pradeshiya Sabha Download
  12 Ukuwela Pradeshiya Sabha Download
  13 Rattota Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Matara Municipal Council Download
  02 Weligama Urban Council Download
  03 Pitabaddara Pradeshiya Sabha Download
  04 Kotapola Pradeshiya Sabha Download
  05 Kirinda Puhulwella Pradeshiya Sabha Download
  06 Mulatiyana Pradeshiya Sabha Download
  07 Pasgoda Pradeshiya Sabha Download
  08 Athuraliya Pradeshiya Sabha Download
  09 Akuressa Pradeshiya Sabha Download
  10 Malimbada Pradeshiya Sabha Download
  11 Hakmana Pradeshiya Sabha Download
  12 Kamburupitiya Pradeshiya Sabha Download
  13 Thihagoda Pradeshiya Sabha Download
  14 Dewinuwara Pradeshiya Sabha Download
  15 Dickwella Pradeshiya Sabha Download
  16 Matara Pradeshiya Sabha Download
  17 Weligama Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Bibila Pradeshiya Sabha  Download
  02 Medagama Pradeshiya Sabha  Download
  03 Madulla Pradeshiya Sabha  Download
  04 Siyambalanduwa Pradeshiya Sabha Download
  05 Moneragala Pradeshiya Sabha  Download
  06 Badalkumbura Pradeshiya Sabha  Download
  07 Buttala Pradeshiya Sabha  Download
  08 Katharagama Pradeshiya Sabha  Download
  09 Wellawaya Pradeshiya Sabha  Download
  10 Thanamalwila Pradeshiya Sabha  Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Manthai East Pradeshiya Sabha  Download
  02 Thunukkai Pradeshiya Sabha  Download
  03 Puthukudiyiruppu Pradeshiya Sabha Download
  04 Maritimepattu Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Nuwara Eliya Municipal Council  Download
  02 Hatton - Dickoya Urban Council Download
  03 Thalawakele Lindula Urban Council  Download
  04 Ambagamuwa Pradeshiya Sabha Download
  05 Nuwara Eliya Pradeshiya Sabha Download
  06 Kothmale Pradeshiya Sabha Download
  07 Hanguranketha Pradeshiya Sabha  Download
  08 Walapane Pradeshiya Sabha Download
  09 Maskeliya Pradeshiya Sabha  Download
  10 Norwood Pradeshiya Sabha  Download
  11 Agarapathana Pradeshiya Sabha Download
  12 Kotagala Pradeshiya Sabha  Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Polonnaruwa Municipal Council Download
  02 Elahera Pradeshiya Sabha  Download
  03 Hingurakgoda Pradeshiya Sabha   Download
  04 Medirigiriya Pradeshiya Sabha  Download
  05 Lankapura Pradeshiya Sabha Download
  06 Welikanda Pradeshiya Sabha Download
  07 Dimbulagala Pradeshiya Sabha Download
  08 Polonnaruwa Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Puttalam Urban Council   Download
  02 Chilaw Urban Council Download
  03 Kalpitiya Pradeshiya Sabha  Download
  04 Puttalam Pradeshiya Sabha Download
  05 Wanathawilluwa Pradeshiya Sabha  Download
  06 Karuwalagaswewa Pradeshiya Sabha Download
  07 Nawagattegama Pradeshiya Sabha  Download
  08 Anamaduwa Pradeshiya Sabha Download
  09 Arachchikattuwa Pradeshiya Sabha  Download
  10 Chilaw Pradeshiya Sabha  Download
  11 Nattandiya Pradeshiya Sabha Download
  12 Wennappuwa Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Ratnapura Municipal Council  Download
  02 Balangoda Urban Council  Download
  03 Embilipitiya Urban Council Download
  04 Eheliyagoda Pradeshiya Sabha  Download
  05 Ratnapura Pradeshiya Sabha  Download
  06 Kuruwita Pradeshiya Sabha Download
  07 Pelmadulla Pradeshiya Sabha Download
  08 Balangoda Pradeshiya Sabha Download
  09 Imbulpe Pradeshiya Sabha  Download
  10 Godakawela Pradeshiya Sabha  Download
  11 Kahawatta Pradeshiya Sabha  Download
  12 Weligepola Pradeshiya Sabha Download
  13 Niwitigala Pradeshiya Sabha Download
  14 Ayagama Pradeshiya Sabha  Download
  15 Kalawana Pradeshiya Sabha Download
  16 Embilipitiya Pradeshiya Sabha Download
  17 Kolonna Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Trincomalee Urban Council  Download
  02 Kinniya Urban Council   Download
  03 Verugal Pradeshiya Sabha  Download
  04 Seruwila Pradeshiya Sabha  Download
  05 Kanthale Pradeshiya Sabha   Download
  06 Morawewa Pradeshiya Sabha Download
  07 Gomarankadawala Pradeshiya Sabha Download
  08 Padavi Sri Pura Pradeshiya Sabha Download
  09 Trincomalee Town and Gravets Pradeshiya Sabha Download
  10 Kuchchaveli Pradeshiya Sabha   Download
  11 Thambalagamuwa Pradeshiya Sabha Download
  12 Muttur Pradeshiya Sabha  Download
  13 Kinniya Pradeshiya Sabha Download
  # Name of Local Authority Download
  01 Vavuniya Urban Council  Download
  02 Vavuniya North Pradeshiya Sabha  Download
  03 Vengalasettikulam Pradeshiya Sabha Download
  04 Vavuniya South (Sinhala) Pradeshiya Sabha  Download
  05 Vavuniya South (Tamil) Pradeshiya Sabha Download

   

  65(ஆ) பிரிவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வோர் உள்ளூர் அதிகார சபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்ව
 •  

   

 • *
  உள்ளூர் அதிகார சபைத் தேர்தல் முடிவுகள் – 2011
 • *
  உள்ளூர் அதிகார சபைத் தேர்தல் முடிவுகள் – 2009 (யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை மற்றும் வவுனியா நகர சபை)
 • *
  உள்ளூர் அதிகார சபைத் தேர்தல் முடிவுகள் – 2006
 • *
  உள்ளூர் அதிகார சபைத் தேர்தல் முடிவுகள் – 2002