Election Commission, Election Secretariat, Sarana Mawatha, Rajagiriya, Sri Lanka. 10107
IMG-LOGO

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் கட்சிகளின் பெயர்களையும் , அனுமதிக்கப்பட்ட சின்னங்களையும் அத்தகைய ஒவ்வொரு கட்சியின் செயலாளரின் பெயரையும், முகவரியையும் தொலைபேசி இலக்கத்தையும் காட்டும் நிரல்

அரசியற்‌ கட்சியின்‌ பெயர்‌ அனுமதிக்கப்பட்ட சின்னம்‌ செயலாளரின்‌ பெயர்‌ தொலைபேசி இல. தொலைநகல்‌ இல. செயலாளரின்‌ முகவரி கோப்பு இல.
1
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் image
மிதிவண்டி
திரு. ஜீ. ஜீ. பொன்னம்பலம் 0777301021, 0112581677, 0112586232, 0212223739 0112586254 "காங்கிரஸ் இல்லம்", இல.120, பிரதானவீதி, யாழ்ப்பாணம்;. 1
2
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை image
கப்பல்
திரு. செபஸ்தியன் ஆரோக்கியநாயகம்‌ 0262051163 0262053755 இல. 53, புளவ்‌ ரோட்‌, சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை. 2
3
எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி image
கொடி
திரு. வெதினகம விமலதிஸ்ஸ தேரர்‌ 0774224646, 0812224646
-
ரெஸ்வெஹெர வெல்லவ பன்சாலை, இல.17,அஸ்கிரிய, கண்டி. 32
4

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்image
மயில்
வேட்புமனுப்‌ பத்திரத்தில்‌ கைச்சாத்திடுதல்‌ உள்ளிட்ட 2020 பாராளுமன்றத்‌ தேர்தலுடன்‌ தொடர்புடைய விடயங்களுக்கு மட்டும்‌ திரு. றிசாட்‌ பதியுதீன்‌ அவர்கள்‌ செயலாளராகச்‌ செயலாற்றுவார்‌.
3
  0777487504, 0112360512 0112593520 "1ஆம்‌ மாடி, சபுன்‌ அழ்கேட்‌ ரெசிடன்சி,
இல:36, காலி வீதி, வெள்ளவத்தை."
5

இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி


image
வீடு
திரு. கி.துரைராசசிங்கம்‌ 0212228776 0212215731 30, மாட்டின் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 5
6 ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி


.
image
கலப்பை
திரு. இராஜநாதன்‌ பிரபாகரன்‌ 0777378093, 0771433317 0112446629 சிவதனுசு, பழைய கல்முனை வீதி, ஆரையம்பதி 08, மட்டக்களப்பு 6
(ஈழவர் ஜனாதாயக மூன்னாணியின்‌ திரு. இராஜநாதன்‌ பிரபாகரன்‌ அவர்களின்‌
செயலாளார்‌. பதவி , 2020 பாராளுமன்றத்‌ தேர்தலுக்கு மாத்திரம்‌ செல்லுபடியாகும்‌ .)
7 ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி image
வீணை
திரு. டக்ளஸ் தேவானந்தா 0777781891, 0112593515, 0112503467, 0212229824 0112585255,
0212229883
9⁄3, புகையிரதநிலைய வீதி, பம்பலப்பிட்டி, கொழும்பு 04. 7
8 ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
image
வெற்றிலை
திரு. மஹிந்த அமரவீர 0777730071, 0112686077 0112680187,
0112680127
301, ரீ. பி. ஜயா மாவத்தை, கொழும்பு 10. 10
9 ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி image
வாழைப்பழ சீப்பு
திரு. வல்பொல முதலிதே நிசான்‌ பாலித்த வல்பொல 0777900000, 0112695069
0777787107, 0773525526
0112695069,
0912286364
118, பான்ஸ் இடம், கொழும்பு 07. 70
10 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி image
யானை
திரு. அக்கில விராஐ் காரியவசம் 0777777703, 0112865374, 0112865375, 0777485591 0112865374-75-80 "சிறிகொத்த" 400, கோட்டே வீதி, பிட்டகோட்டே் 11
11 ஜனநாயக ஐக்கிய முன்னணி image
இரட்டை இலைகள்
திரு. இசட் எம் ஹிதாயதுல்லா 0773815317, 0112300488 0112672322,
0112303318
107, ரெயில்வே அவனியு, கிருலப்பனை, கொழும்பு 05. 14
12 ஐக்கிய மக்கள் கட்சி
image
கையடக்கத் தொலைபேசி
திரு. டிரான்‌ அலஸ்‌ 0777000777, 0112469769 0112695047 99⁄6, ரொஸ்மிட் இடம், கொழும்பு 07. 16
13 எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய image
கோப்பை
**       15
14 எக்சத் லங்கா மகா சபா கட்சி
image
நாக பாம்பு

*

**

      17
15

ஐக்கிய இடதுசாரி முன்னணி

image
தோணி
திரு. கீர்த்தி காரியவசம்‌ 0773028609, 0112885394, 0710943009
-
1003 - 1⁄1, ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர வீதி, இராஜகிரிய. 71
16

ஐக்கிய சோசலிச கட்சி

 

image
முச்சக்கர வண்டி
திரு. சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0775704444, 0112586199, 0114510289, 0112504647  
-
53⁄6, ஈ.டீ. தாபரே மாவத்தை, நாராஹேன்பிட்டி, கொழும்பு 05. 18
17

ஐக்கிய சமாதான கூட்டமைப்பு

image
வண்ணத்திப்பூச்சி
திரு. எம். ரீ. ஹசன் அலி 0777766984, 0112733553 0112736499 இல 30, கடற்கரை வீதி, கல்கிசை 49
18

ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு

image
உண்டியல்
கலாநிதி கபில சப்புமல்‌ பண்டார தெமினிமுல்ல 0773079570, 0812234137, 0813991799, 0767001075  
-
3⁄1, சங்கமித்தா மாவத்தை, கண்டி. 19
19 மலையக மக்கள் முன்னணி image
மண்வெட்டி
திரு. ஏ. லோரன்ஸ் 0715319086, 0512244139, 0512222793, 0514920300, 0514924197  0512222793 279, புறுட்ஹில்‌ பசார்‌, ஹற்றன்‌. 20
20 தொழிலாளர் தேசிய முன்னணி image
அரிவாள்
திரு. எம். திலகராஜா 0711208061, 0777239765, 0112982998 0112778481 187 ஏ, திம்புல வீதி, ஹற்றன் 72
21 மக்கள் விடுதலை முன்னணி image
மணி
திரு. எம். ரீ. சில்வா 0775019079, 0112785612 0112786050 464⁄20, பன்னிபிட்டிய வீதி, பெலவத்த, பத்தரமுல்ல 21
22 ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணி
image
பித்தளை விளக்கு
திரு. வேலாயுதம் நல்லநாதர் 0112586289, 0774567329 0112586289 16, ஹேக் வீதி, பம்பலபிட்டி, கொழும்பு 04. 22
23 ஜனசெத பெரமுண
image
உழவு இயந்திரம்
வண. பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரர் 0777957608, 0112889998 0112882028 185, தேவால வீதி, தலங்கம தெற்கு, பத்தரமுல்ல. 24
24 தேசிய காங்கிரஸ்
image
குதிரை
திரு. ஏ. எல். எம். அதாவுல்லா 0112512428 0112512428 4/147-1/1, தலாகொட்டுவ பார்க், கொழும்பு 05. 25
25 தேசிய மக்கள்‌ சக்தி image
திசைகாட்டி
திரு. லக்ஸ்மன்‌ நிபுணஆரச்சி 0773497866
-
இல.464⁄20, பன்னிப்பிட்டி வீதி , பெலவத்த, பத்தரமூல்ல. 13
26

தேசிய மக்கள் கட்சி

image
மின்குமிழ்
திரு.ஏ.எஸ்.எம்.பெரேரா 0112854921
-
428⁄5, சுனேத்ராதேவி வீதி, பெப்பிலியான, நுகேகொடை. 26
27

தேசிய சுதந்திர முன்னணி

image
பஞ்சாயுதம்
திரு. டீஏ.சரத்‌ விஜேசிறி 0714676180 0112890670 342⁄1⁄4, ஈ.டப்ளியூ. பெரேரா மாவத்தை, கோட்டே வீதி, பிட்டகோட்டே 27
28

தேசிய ஜயநாயக முன்னணி

image
மோட்டார்‌ கார்‌
திரு. அருண த சொயிசா 0775348744, 0711950770, 0770030001, 0769442516 0114873810 காலி வீதி, நாபே, கொஸ்கொட 50
29

ஜாதிக சங்வர்தன பெரமுன

image
தேங்காய்
திரு.ஏ.எச்.ஸ்ரிவன் 0776932851
-
(1) C-53 ஒகஸ்டா ஹில், பேராதனை
(2) பங்களாவ, களுகலதென்னவத்த, அலதெனிய, வெரெல்லகம.
28
30

தேசிய ஐக்கிய முன்னணி

image
புறா
திரு. எம். அசாத் எஸ். சாலி 0777707786, 0777777222, 0112335909
-
211⁄2, ஆர். ஏ. டி. மெல் மாவத்தை, கொழும்பு 03. 73
31

ஜாதிக ஹெல உறுமய

image
சங்கு
திரு. பாட்டலீ சம்பிக்க ரணவக்க 0112866125, 0715353654, 0767115099, 0716826067 0112882585 964⁄2, பன்னிபிட்டிய வீதி, பத்தரமுல்ல. 30
32

தேசிய இனங்களின் ஐக்கியத்துக்கான அமைப்பு

image
குடை
திரு. லீனஸ் ஜயதிலக 0712096867 0112324053 17, பெரக் ஒழுங்கை, கொழும்பு 02. 54
33

தமிழ்‌ மக்கள்‌ தேசிய கூட்டணி

image
மீன்‌
திரு. என்‌.சிவசக்தி. 0714347480, 0242221898, 0242227680 0242221898 26⁄10, முதலாம்‌ ஒழுங்கை, கண்டி வீதி, வவுனியா 8
34

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள்

image
வள்ளம்
திரு. பி. பிரசாந்தன் 0772957208, 0652050570, 0652057858  0652050570 இல 91, வாவி வீதி 01, மட்டக்களப்பு. 31
35

தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சி

image
மெழுகுதிரி
திரு. கே. சிவராசா 0212222022, 0777760261 0212222022 294, கண்டி வீதி, யாழ்ப்பாணம். 39
36

தேச விமுக்தி ஜனதா பக்ஷய

image
நெற்கதிர்
திரு. டீ. கலன்சூரிய 0714261052, 0112803916, 0332256064, 0718294847  
-
49⁄1⁄1, ஸ்ரீ சோரத்த மாவத்தை, கங்கொடவில, நுகெகொட. 33
37

தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கம்

image

வெளிச்ச வீடு

sy       34
38

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி

 

 

 

image
சூரியன்
திரு. வீ. ஆனந்தசங்கரி 0777890171, 0212283419 021 2223631 315, ஏ 9 வீதி, கிளிநொச்சி 35
39

புதிய ஜனநாயக முன்னணி

 

 


image
அன்னம்
திருமதி. ஷாமிலா பெரேரா 0777784010, 0112785531
-
9⁄6, ஜயந்தி மாவத்தை, பெலவத்த, பத்தரமுல்ல. 36
40

நவ சமசமாஜக் கட்சி

image
மேசை
கலாநிதி. விக்கிரமபாஹூ கருணாரத்ன 0777237241, 0777875758, 0775185438, 0112430621, 0112305963, 0112305963 17, பெரக் ஒழுங்கை, கொழும்பு 02. 37
41

நவ சிஹல உறுமய

image
வில்லும் அம்பும்
திரு. சரத் மனமேந்திர 0712901576, 0112248910 0112248911 75⁄5⁄பீ, யூ. எல். எல் பெரேரா மாவத்தை, குருந்துவத்த, துடல்ல, ஜா எல. 38
42

பிரஜைகள் முன்னணி

image
பஸ் வண்டி
திரு. ஜெயரத்னம் ஸ்ரீரங்கா 0777310726, 0112504292 0112504292 61⁄1, டி. எஸ் பொன்சேகா மாவத்தை, கொழும்பு 05. 40
43

முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி

image
மடத்தல்
திரு. குமார்‌ குணரத்னம்‌ 0771037117, 0112874482 0711005631 553⁄பி⁄2, கெமுனு மாவத்தை, உடுமுல்ல வீதி, பத்தரமுல்ல. 23
44

பொதுசன ஐக்கிய முன்னணி

image
கதிரை
திரு. லசந்த அலகியவன்ன 0332282400 0112680187 இல. 301, ரீ.பி.ஜாயா மாவத்தை, கொழும்பு 10. 41
45

ஜனநாயக ஐக்கிய தேசிய முன்னணி

image
கழுகு
திரு. ஆரியவங்ஸ திசாநாயக்க 0716535027, 0112646833 0112646833 47ஏ, முதலாம் ஒழுங்கை, ராவதாவத்தை, மொரட்டுவை. 42
46

ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி

image
ஏணி
திரு. மனோ கணேசன் 0777312770, 0112729810, 0112473511, 0112336578, 0112473512, 0112441269, 0773933169  0112435961,
0112883690
72, பங்கசாலை வீதி, கொழும்பு 11. 43
47

ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி

image
நங்கூரம்
திரு. எஸ் சதானந்தன் 0770794948, 0112586289, 0777952707 0112559285,
0112586289
16, ஹேக் வீதி, பம்பலபிட்டி, கொழும்பு 04. 44
48

ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி

image
கிண்ணம்
திரு. எச். எம். விஜித ஹேரத் 0714824345, 0112785612 0112786050 464⁄20, பன்னிபிட்டிய வீதி, பெலவத்த, பத்தரமுல்ல. 45
49

ஜனநாயகக் கட்சி

image
தீப்பந்தம்
திரு. கயா பஸ்நாயக்க 0115886378,  0722947731
-
619, வராகொட வீதி, களணி 68
50

ஜனநாயக இடதுசாரி முன்னணி

image
மணிக்கூடு
திரு. வாசுதேவ நானாயக்கார 0718517344, 0723271211, 0112684820 0112684820 49-1⁄1, வினயாலங்கார மாவத்தை, கொழும்பு 10. 46
51

மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய

image
விமானம்
திரு. தம்மிக பிரனாந்து 0777309175, 0114369036, 0112730386 0112723059 இல 373⁄1, பன்சல வீதி, தலவத்துகொட. 67
52

மஹஜன எக்சத் பெரமுன

image
வண்டிச்சில்லு
திரு. திஸ்ஸ யாப்பா ஜயவர்தன 0752142918, 0112718364, 0112088828 0112088828               10⁄21 ஏ, எல்ஹேன வீதி, மஹரகம. 47
53

முஸ்லிம் தேசிய கூட்டமைப்பு

image
தராசு
திரு. மஸீஹுத்தீன் நயீமுல்லாஹ் 0727308408, 0777633538, 0812224388, 0112697505 0112665827,
0114018979,
0812224388,
0112177204
258, கட்டுகஸ்தோட்டை வீதி, கண்டி. 48
54

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி

image
இரட்டைக் கொடிகள்
திரு. ஏ.எல். எம்.சபீல் 0773864498, 0652248266 0652248266 107⁄38, என்.எம்.ஆர்.எஸ்.ஒழுங்கை, பழைய வீதி, காத்தான்குடி-4 74
55

இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (அரசியற் பிரிவு)

image
சேவல்
திருமதி. அனுஷா சிவராஜா 0717399999, 0112301358, 0112301359, 0112574524 0112301355 72, ஆனந்தகுமாரஸ்வாமி மாவத்தை, கொழும்பு 07. 51
56

லங்கா சமசமாஜக் கட்சி

image
சாவி
பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரன 0773031442, 0112679544, 0112689847, 0112676770 0112676770 457, கலாநிதி கொல்வின் ஆர் த சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 02. 52
"திரு. அனில்‌ த சொயிசா
(2020.04.25 இல்‌
நடைபெறவுள்ள
பாராளுமன்றத்‌ தேர்தல்‌
நடவடிக்கைகளுக்காக
அதிகாரமளித்து
நியமிக்கப்பட்ட பதில்‌
செயலாளர்‌)"
57

லிபரல் கட்சி


image
புத்தகம்
திரு. கமல்‌ நிஷ்ஷங்க 0777733547, 0719533347, 0112501137 0112361369, 0112501137 5ஏ, கிரிமண்டல மாவத்தை, நாராஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05 53
58

ஸ்ரீலங்கா தொழிலாளர் கட்சி

image
கங்காரு
செல்வி. பீ.டீ.கே.கே.பீ. லியனகே 0773265203, 0112687320, 0112698601, 0114404114 0112676703 7, சம்னர் பிளேஸ், கொழும்பு 08. 55
59

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி

image
கை
திரு. துயாசிறி ஜயசேக்கர 0112686077, 0112677250, 0113138127 0112680187,
0112680127
301, ரீ. பி. ஜயா மாவத்தை, கொழும்பு 10. 58
60

இலங்கை முன்னிலை கட்சி

image
கடித உறை
திரு. எம். தீப்தி குமார குணரத்ன 0382237526
-
இல.5⁄9, ஆர். எஸ். பிரனாந்து மாவத்தை, பாணந்துறை. 59
61

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

image
மலர் மொட்டு
திரு. சாகர காரியவசம் 0712777639, 0112518565   
-
இல .8⁄11, றொபட் அல்விஸ் மாவத்தை, பொரலெஸ்கமுவ 56
62

ஸ்ரீலங்கா முற்போக்கு முன்னணி

image

பூச்சாடி

**       60
63

ஸ்ரீலங்கா மஹாஜன பக்‌ஷய

image
கண்
திரு. அசங்க நவரத்ன 0714815575, 0372229993 0372229993 25, லின்க்வுட் பிளேஸ், வெஹெர, குருநாகல். 61
64

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்

image
மரம்
திரு. எம். நிசாம் காரியப்பர் 0112436752, 0777561638, 0112396699 0112436752 "தாருஸ் சலாம்" 51, வொக்ஷோல் ஒழுங்கை, கொழும்பு 02. 62
65

ஸ்ரீலங்கா கொமியூனிஸ்ட் கட்சி

image
நட்சத்திரம்
திரு. டி.ஈ.டப்ளியு. குணசேகர 0713745000, 0112695328 0112691610 91, கலாநிதி என்.எம். பெரேரா மாவத்தை, கொழும்பு 08. 63
66

இலங்கை சோசலிச கட்சி

image
பலூன்
திரு. மஹிந்த தேவகே 0777035167, 0112692502      - 2⁄69, மெல்‌ஃபட்‌ வத்த, கெமுனுபுர, கொத்தலாவல, கடுவல 75
67

ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி

image
தொலைபேசி
திரு.ஆர்.எம்.ரஞ்சித் மத்தும பண்டார 0777562550, 0778114668, 0773500000, 0112827368 0112827368 347⁄ஏ கோட்டேவீதி, மிரிஹான, நுகேகொடை. 4
68

சோஷலிஸ மக்கள் முன்னணி

image
மண்விளக்கு
திரு. டி. சீ. ராஜா கொள்ளுரே 0777327785, 0112695328, 0112867360 0112691610 91, கலாநிதி என். எம். பெரேரா மாவத்தை, கொழும்பு 08. 65
69

சோசலிச சமத்துவக் கட்சி

image
கத்திரிக்கோல்
திரு. விஜே டயஸ் 0773562327, 0112869239 0112869239 716⁄1⁄1, கோட்டே வீதி, அத்துல் கோட்டே, கோட்டே. 66
70

சிங்களதீப ஜாதிக பெரமுண

image
வாள்
திரு. ஜயந்த லியனகே 0372232932, 0705979465 - 14⁄5ஏ, தர்மபால மாவத்தை, பொல்அத்தபிட்டிய, குருநாகல். 69