தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

தொடர்புடைய படிவங்களின் தரவிறக்கங்கள்

 • *

  2024.02.01 ஆம் திகதி முதல் 2026.01.31 ஆம் திகதி வரை 18 வயதை பூர்த்தி செய்யும் இளம் பிரஜைகளை தேருநர் இடாப்பில் உட்சேர்த்தல் (2024/2025_YC படிவம்)

 • *

  தேருநர் இடாப்புக்கள் மீளாய்வு - 2024(2024/ER படிவம்)

 • *

  தேருநர் இடாப்பில் பெயரை உட்படுத்துவதற்காக அல்லது வைத்துக் கொள்வதற்காக குறித்த நபர் தாமாகவே விண்ணப்பிக்க வேண்டிய உரிமை கோரல் படிவம (படிவம் 'அ')

 • *

  தேருநர் இடாப்பில் பெயரை உட்படுத்துவதற்காக அல்லது வைத்துக் கொள்வதற்காக குறித்த நபர் சார்பாக வேறொருவர் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய உரிமை கோரல் படிவம் (படிவம்​ 'ஆ')

 • *

  தேருநர் இடாப்பில் பெயரை உட்படுத்துவதற்கோ அல்லது வைத்துக் கொள்வதற்கோ ஆட்சேபணை தெரிவிக்கும் விண்ணப்பப் படிவம் (படிவம்​ 'இ')

 • *

  உரிமை கோருபவரின் பெயரை தேருநர் இடாப்பில் பெயரை உட்படுத்துவதற்காக ஆட்சேபணை தெரிவிக்கும் விண்ணப்பப் படிவம் (படிவம்​ ''ஈ')